تاریخ : دوشنبه 3 آذر 1393     |     کد : 7

توجه مهم

توجه

کد دروس رشته عمران در مقطع کارشناسی با 051 و در مقطع کارشناسی ارشد با 059 شروع می شود. دانشجویان عزیز صرفاً با کسب مجوز از اساتید راهنما می توانند از رشته های دیگر واحدی را انتخاب کنند. (دروسی که توسط گروه عمران ارائه نشده است)0


PDF چاپ چاپ