تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396     |     کد : 33

فرم کارآموزی

قابل توجه دانشجویان محترم عمران

دانشجویانی که واحد کارآموزی را انتخاب می نمایند، بایستی بعد از انتخاب واحد، فرم مربوطه را پر نموده و پس از تایید مدیر گروه ، به مسئول محترم دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهند.


PDF چاپ چاپ