مطالب
1403-1404

برنامه نیمسال اول
1403-1404

گروه مهندسی عمران
دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1403
تعداد بازدید: 152
سرفصل جدید - کارشناسی عمران

سرفصل جدید - کارشناسی عمران

اجرا: ورودی های 1402---------------------------------------------------------------- دانشجویان ورودی 1400 و 1401 از سرفصلهای فعال خود استفاده نمایند.
سه شنبه بیست و هشتم شهريور 1402
تعداد بازدید: 319
سه شنبه بیست و هشتم شهريور 1402
تعداد بازدید: 319
سه شنبه یازدهم مرداد 1401
تعداد بازدید: 581
     فرم کارآموزی

فرم کارآموزی

قابل توجه دانشجویان محترم عمران
چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1396
تعداد بازدید: 1182
سه شنبه بیست و دوم دي 1394
تعداد بازدید: 3143
سه شنبه بیست و دوم دي 1394
تعداد بازدید: 3907
دوشنبه سوم آذر 1393
تعداد بازدید: 2729
آرشیو Print RSS